Site icon Norway elopement photographer

Gjør bildene dine bedre med regelen om tredjedeler – grunnleggende komposisjon

Regelen om tredjedeler setter grunnlaget for balanserte, interessante bilder. Jeg elsker å bryte regler, men jeg syns det er viktig å lære dem før man gjør det – reglene er tross alt der av en grunn.

Del bildet inn i tredjedeler ved å bruke to horisontale og to vertikale linjer. Ved å plassere subjektet i krysningspunktene og langs linjene vil bildet bli mer balansert og mer behagelig å se på.

Det er viktig å spørre seg selv om hva som er det interessante når du bestemmer deg for komposisjonen; hva er det du vil skal være i fokus?

Ved å øve seg på dette blir det raskt helt naturlig. Deretter er det på tide og begynne å eksperimentere ved å bryte reglene.

Exit mobile version