Site icon Norway elopement photographer

Dybdeskarphet – det viktigste virkemiddelet for en fotograf?

Det å lære å kontrollere hvilke deler av bildet du ønsker å ha i fokus, og hvilke deler du ikke vil ha i fokus, er ett av de viktigste verktøyene du har for å skape flotte bilder. Dybdeskarphet er det området i et bilde som er i fokus. Det er tre faktorer som styrer dette, blender, brennvidde og avstand mellom kamera og det som skal fotograferes.

  1. Å bruke linsens blender (f-stopp) er den enkleste måten å kontrollere hvilke deler av det du ser som du ønsker å ha i fokus. Jo lavere f-tall, desto mindre vil dybdeskarpheten være. Og, jo høyere f-tallet er, jo større vil dybdeskarpheten være. 
  2. Ved å plassere subjektet nærme kamera vil fokuset bli grunnere. Hvis du flytter deg vekk fra subjektet vil mer av bildet være i fokus.
  3. Jo lenger brennvidden er, desto grunnere blir fokuset. Altså er mer i fokus om du bruker et objektiv på 24mm i forhold til et på 200mm.

Her er noen viktige stikkord om dybdeskarphet:

Lykke til, og ikke vær redd for å prøve deg frem og leke – det er den beste måten å lære.

Exit mobile version